Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa Spektroskopii EPR, Modelowania Molekularnego i Nanochemii, Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UJ w Krakowie

Grupa Spektroskopii EPR, Modelowania Molekularnego i Nanochemii, Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UJ w Krakowie
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Telefon: +48 12 686 2498
Grupa Spektroskopii EPR, Modelowania Molekularnego i Nanochemii, Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UJ w Krakowie
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Praca nad projektem PVCare - strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)
Kierownik - dr hab. Krzysztof Kruczała, prof. UJ
Informacje kontaktowe

krzysztof.kruczala@uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12 686 2498

Formularz

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Narodowego Centrum NaukiBadania realizowane są w ramach projektu badawczego OPUS LAP 20 (2020/39/I/HS2/00911), finansowanego w ramach programu CEUS, we współpracy NCN (Narodowe Centrum Nauki) i ARRS (Słoweńska Agencja Badawcza), nr projektu: N1-0241.