Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aparatura

W trakcie pracy nad projektem, korzystamy z takiej aparatury, jak:

• komora klimatyczna do symulowanego starzenia próbek,

• spektrofotometr Colorquest do kolorymetrycznego badania zmian próbek,

• spektrometr ramanowski,

• spektrofotometr UV-VIS-NIR,

• spektrometr FT-IR, przystosowany do pracy w trybie transmisyjnym oraz z przystawką ATR,

• chromatograf HPLC z kolumną do chromatografii żelowej SEC,

• spektrometry oraz tomograf EPR

i inne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Narodowego Centrum NaukiBadania realizowane są w ramach projektu badawczego OPUS LAP 20 (2020/39/I/HS2/00911), finansowanego w ramach programu CEUS, we współpracy NCN (Narodowe Centrum Nauki) i ARRS (Słoweńska Agencja Badawcza), nr projektu: N1-0241.