Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PVCare - strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)

Poli(chlorek winylu), PCW, a w szczególności tworzywa sztuczne go zawierające, stał się obecnie wszechobecny i każdy niejednokrotnie spotkał się z tym „plastikiem”. Swoje zastosowanie znalazł nie tylko w przedmiotach codziennego użytku, jak rury z popularnego PCW czy płyty gramofonowe (winylowe), ale także w dziełach sztuki i architektury jako wszechstronne medium przekazu artystycznego. Celem projektu pn. strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu) (akronim: PVCare) jest, jak nazwa wskazuje, opracowanie sposobów utrwalania i zapobiegania degradacji przedmiotów z PCW stanowiących dziedzictwo kulturowe.

 

Zdjęcie scenografii do "Umarłej klasy" T. Kantora

Zdjęcie scenografii wykonanej z PVC do spektaklu "Umarła klasa" T. Kantora autorstwa Adriana Grycuka, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24274872

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Narodowego Centrum NaukiBadania realizowane są w ramach projektu badawczego OPUS LAP 20 (2020/39/I/HS2/00911), finansowanego w ramach programu CEUS, we współpracy NCN (Narodowe Centrum Nauki) i ARRS (Słoweńska Agencja Badawcza), nr projektu: N1-0241.